De sterke punten revolutie

‘Bent u in de gelegenheid om iedere dag dat werk te doen waarin u het beste bent?’

Deze vraag heeft het Gallup instituut gesteld aan 198.00 werknemers in 7939 bedrijfseenheden van 36 bedrijven. Toen men de antwoorden ging vergelijken met de prestatie van deze bedrijven viel het volgende op. Als medewerkers de bovenstaande vraag beantwoordden met ‘beslist mee eens’, bleek er:
• 50% meer kans op een gering personeelsverloop;
• 38% meer kans op een productievere bedrijfseenheid;
• 44% meer kans op een hogere tevredenheid onder medewerkers.
Ontegenzeggelijk was telkens de conclusie dat waar medewerkers dagelijks hun sterke punten kunnen inzetten, de organisaties krachtiger en robuuster zijn (Buckingham & Clifton, 2002). Het bewijs is overweldigend; focus op het ontwikkelen van sterke punten van medewerkers heeft een krachtig positief effect. Ook de Tilburg University ziet positieve effecten van de sterke punten benadering, met name op ziekteverzuim bij hoge belasting (Meyers, M.C., Woerkom, M. van, & Bakker, A., 2013).

Bizar
De realiteit echter is dat maar 20% van de ondervraagden de bovenstaande vraag positief kon beantwoorden. Het meest bizarre daarbij is dat hoe langer een medewerker werkzaam is binnen een organisatie, hoe kleiner de kans is dat deze zijn sterke punten kan inzetten.
Minder raar is dit als je weet dat de meeste organisaties het overgrote deel van hun opleidingsbudget gebruiken voor het oppoetsen van de zwakke punten van medewerkers. Dit komt omdat deze organisaties geloven in de volgende veronderstellingen:
• Iedereen kan nagenoeg alle competenties verwerven;
• Bij iedereen bieden zwakke punten de meeste ruimte voor groei.
Daarbij kijken deze organisaties naar sterke punten als een gegeven en is in hun beeld het meest te winnen in het aanpakken, verbeteren van de tekortkomingen. Volgens Buckingham en Clifton mag dit soort verbetering geen ontwikkeling heten maar ten hoogste een ‘schadebeperking’. Een medewerker zal namelijk nooit excelleren op zijn zwakke punten.

Nieuw perspectief
Als je met je organisatie echt wilt ontwikkelen tot wereldklasse dan passen de volgende veronderstellingen beter:

• De talenten van iedere medewerker zijn uniek en duurzaam;
• De sterke kanten van iedere medewerker bieden de meeste ruimte voor groei.

Maar om deze talenten te ontwikkelen zijn de meeste organisaties niet ingericht. Ze hebben niet alleen de verkeerde veronderstellingen maar daardoor ook de verkeerde systemen. Als een organisatie wil excelleren wordt het hoog tijd voor een ‘Sterke punten revolutie’! Daarbij zal men ten eerste de eigen cultuur onder de loep moeten nemen. Daarna kan men op zoek naar de juiste implementatie en bijpassende systemen.

Binnen Meerkat hebben we de sterke punten benadering omarmd en ondersteunen we organisaties in deze revolutie.

Literatuur
• Buckingham, M., Clifton, D.O. (2002). Ontdek je sterke punten. Een revolutionair programma om unieke talenten te ontwikkelen. Antwerpen: Spectrum.
• Meyers, M.C., Woerkom, M. van, & Bakker, A. (2013). The added value of the positive: A literature review of positive psychology interventions in organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 22(5), 618-632.

Plaats een reactie