Florerende teams

Herken je dit?

  • We hebben fantastische mensen in ons team, maar hoe kunnen we zorgen dat iedereen ook echt uit de verf komt en we meer zijn dan de som der delen? Het gaat best goed, maar we willen nog beter presteren, met nog meer plezier. We willen een voorbeeldrol vervullen.

  • We gaan gebukt onder een hoge werkdruk. Daardoor zijn de lontjes kort, wordt er te weinig samengewerkt en trekken mensen zich juist terug op hun eigen eilandje, vallen mensen uit en laat het resultaat te wensen over.

  • Ons team draait niet lekker. Daardoor is er een slechte sfeer, zijn er veel conflicten en een stroeve samenwerking. Niet zoveel zorg voor elkaar. We kunnen niet goed de vinger erop leggen waar dit in zit.

Wat je zou willen:

  • Een goed functionerend team, waarin we makkelijk met elkaar kunnen communiceren en elkaar goed aanvullen, zodat we met elkaar elk doel aankunnen.
  • Waarin we snappen wat ieder nodig heeft om goed uit de verf te komen. Waarin we het beste in elkaar naar boven halen, omdat we elkaar snappen, vertrouwen en durven uit te dagen.
  • Waardoor we creatief zijn, we goed inspelen op de behoefte van onze klant én er een fantastische werksfeer is.
  • Een team dat prachtige resultaten oplevert. Een bedrijf om trots op te zijn, met een team dat als een familie voelt.

Wat Meerkat kan betekenen:

Daar waar het begeleiden van veranderprocessen vooral is gericht op het samen bereiken van een doel, gaat dit onderdeel nog meer de diepte in en focust het op de relatie tussen de teamleden.

Wij kunnen jullie helpen om meer zicht te krijgen op ieders talenten en kwaliteiten, zodat duidelijk wordt wat ieder individueel teamlid nodig heeft om optimaal te functioneren. Niet alleen voor dat ene doel of project, maar altijd.

Je zou kunnen zeggen dat iedereen als het ware een eigen gebruiksaanwijzing heeft. Het is ontzettend nuttig om die van jezelf, maar ook van je collega’s te weten, zodat je beter snapt hoe je elkaar kunt benaderen om samen dat mooie organisatiedoel te halen.

Bovendien levert dat ook meer begrip op, want je ontdekt niet alleen wat je eigen motivatie is in een project, maar ook wat die van je collega’s is. Door die verschillen te erkennen en te leren hoe je daarop kunt inspelen, ontstaat er juist meer ontspanning in de samenwerking. Meer veiligheid en meer vertrouwen.

Je gaat harder, makkelijker en met meer plezier. Juist door verschillen te erkennen ontstaat er meer eenheid en vertrouwen met een sterker resultaat.

Birkman ©

Wij maken hierbij onder andere gebruik van de Birkman Methode. Deze helpt leiders, teamleden en teams zichzelf en elkaar beter te begrijpen, zodat ze beter kunnen samenwerken.

De Birkman Methode is een wetenschappelijk gevalideerd instrument dat een bijzonder accuraat beeld geeft van ieders energiebronnen, sterke gedrag en achterliggende behoeftes.

In teamsessies helpt deze manier van werken om snel vanuit een niet-oordelende insteek en met een gemeenschappelijke taal in gesprek te gaan over vergroting van de team-effeciviteit.

We hebben verschillende gecertificeerde Birkman consultants in huis.

De Birkman Methode leverde echt nieuwe inzichten op. Het bijzondere is namelijk dat wat je aan de buitenkant ziet van een collega, niet per se is wat hij of zij van binnen beleeft. We kennen elkaar al heel lang, en toch waren we verrast over sommige uitkomsten van de meting.We hebben in ons team nu een soort gebruiksaanwijzing van onszelf en elkaar. Daardoor kunnen we onze krachten meer bundelen en het beste in elkaar naar boven halen. Bovendien weten we nu van onszelf en elkaar waar we wel en niet goed in zijn, dat geeft lucht én verbinding.
Danique Seggelinck
HR Manager Infinite Group
De Birkman Methode heeft opgeleverd dat we meer begrip hebben voor elkaar. We werken nu niet alleen maar vanuit expertise, maar ook op basis van competentie. Daardoor zijn we bewuster van elkaars krachten, komen we tot een betere samenwerking en daarmee tot een meer volwassen opererend team.
Jasper Cuijten
Director Business Development Hypotheker
Eerder werkten subteams intern niet altijd goed samen, omdat ze andere perspectieven hadden. Dat zorgde wel eens voor ‘duwen’ en wrijving. Doordat we nu werken met de methode van ‘waarderend onderzoeken’, snappen we elkaar beter. Het voelt nu meer als één team, zoals een voetbalteam dat elkaar makkelijk de bal toespeelt, rugdekking geeft en elkaar juist helpt het gemeenschappelijke doel te bereiken.
Michel Verhagen
Programmamanager Digital Trust Center (min EZK)

Wat we nog meer bieden

Meerkat helpt organisaties en teams om in beweging te komen voor het grotere doel, iets waar iedereen van ‘aangaat’.

We focussen hierbij op drie pijlers die we meestal in integrale trajecten aanbieden. Zo behaalt een organisatie de meeste impact op de meest duurzame manier.

De twee andere pijlers zijn:

Contact

Wil je meer weten? Heb je een vraag? Mail of bel ons dan. We houden van korte lijnen en van persoonlijke ontmoetingen!