Visie

Waarom de Meerkat?

Meerkatten, in Nederland beter bekend als stokstaartjes, zijn schrandere dieren met een ongekend probleemoplossend vermogen. Ze kunnen zich aanpassen aan veranderingen en slagen erin om als groep te overleven onder moeilijke omstandigheden. Ze danken dit aan hun levenskracht, aan hun vermogen tot samenwerking en aan de structuur van de groep, waarin ieder individu doet wat nodig is voor het collectief.

Dit is ook hoe we organisaties zien. Als levende systemen.

Je kunt dit leven eruit trekken, doordat er geen verbinding is tussen de onderlinge afdelingen en medewerkers. Als iedereen voor zichzelf opereert en het gemeenschappelijke doel niet duidelijk is, slaat het systeem dood. Zoals meerkatten niet kunnen overleven als individu en zeker niet onder moeilijke omstandigheden.

Dat zien we ook bij veel organisaties

Je ziet dan teams die niet goed functioneren, waar gedoe op de werkvloer ontstaat. Conflicten, irritatie.

Teamleden die veel sturing nodig hebben en niet goed functioneren. Die zich niet verbonden voelen met het doel van het bedrijf en gewoon maar hun uurtjes draaien. Zonder bezieling of plezier.

Managers die zich over de kop werken en alleen nog maar aan het dweilen of politieagent zijn.
Waarbij er een missie op de website staat die niemand inspireert of zelfs maar snapt.

Het gevolg is een bedrijf dat vooral met zichzelf bezig is, contact met de klant verliest en slechtere resultaten gaat halen.

De frisse pioniersenergie en het vertrouwen waarmee ze zijn opgericht en de mooie doelen die ze zich hadden gesteld, zijn totaal uit beeld.

Veel van dit soort bedrijven redden het niet of slepen zich moeizaam voort.

Dat hoeft niet. Wij brengen weer leven in organisaties.

Wij brengen mensen binnen organisaties met elkaar in gesprek over de thema’s die er écht toe doen. De terugkerende vraag is: wanneer ben jij op je best binnen die thema’s?

We geven mensen nadrukkelijk de ruimte om te gaan staan voor waar zij in geloven en waar zij hun grootste bijdrage in kunnen leveren. Dat zorgt voor veel energie en inspiratie, die vervolgens in concrete actie wordt omgezet.

Het gevolg?

Iedereen voelt zich nu wél verbonden met de missie van het bedrijf.

Medewerkers worden wakker en gaan zelf nadenken hoe ze beter kunnen samenwerken en meer tot hun recht kunnen komen. Hoe ze kunnen inspelen op veranderende behoeftes van de klant en een buitenwereld die continu in beweging is.

Managers zijn hierbij geen trekkers meer, maar zij kanaliseren al die kwaliteiten en energie die vrijkomt.

Er ontstaan trots, zingeving, plezier en fantastische samenwerkingen op een organische manier.

Niet omdat er een of andere wijsneuzige consultant een leuke reorganisatie heeft bedacht aan zijn tekentafel. Nee, het levende systeem – de organisatie – vindt zijn eigen oplossing, omdat alle onderdelen – de medewerkers en de teams – hun eigen functionele plek vinden en voelen hoe belangrijk hun bijdrage is.

Daardoor kan de hele organisatie floreren. Is het flexibel en vol levenskracht. Ook in een veranderende wereld.

Net zoals in een Meerkattenfamilie dus, waarin iedereen een rol heeft en aan het grotere geheel bijdraagt en zich continu aanpast aan de omgeving.

In zo’n levendige organisatie weet iedereen waar ze voor staan en wil iedereen ervoor gaan.

Wat ik waardeerde aan de aanpak van Rob was dat hij niet bang is om de confrontatie aan te gaan. Zachte heelmeesters maken namelijk stinkende wonden. Als je te snel denkt dat het is opgelost, blijft het doorzeuren. We hebben nu geleerd dat juist door te blijven doorvragen, de werkelijke pijnpunten op tafel komen, die je dan vervolgens kan oplossen.
Michel Verhagen
Programmamanager Digital Trust Center (min EZK)
Wat ik prettig vond aan Meerkat was dat ze de inhoudelijke expertise aan ons lieten, maar door scherp door te vragen en eerlijk te spiegelen ons zelf met nieuwe oplossingen lieten komen.
Jean-Pierre Overbeek
CEO BIS|Econocom & Co-CEO Econocom NL

Onze aanpak

Meerkat helpt organisaties en teams om in beweging te komen voor het grotere doel, iets waar iedereen van ‘aangaat’.

We focussen hierbij op drie pijlers die we meestal in integrale trajecten aanbieden. Zo behaalt een organisatie de meeste impact op de meest duurzame manier.

Contact

Wil je meer weten? Heb je een vraag? Mail of bel ons dan. We houden van korte lijnen en van persoonlijke ontmoetingen!