Aan de slag met de Omgevingstafels

De Omgevingswet nadert met rasse schreden, zo snel dat er een tweetal reacties zijn te onderscheiden binnen het gemeentehuis. Een groep voelt de urgentie en ziet kansen en wil zoveel mogelijk info en grip op de aanpassingen van werkprocessen. Een andere groep voelt vooral dreiging van een verandering waar we nog niet klaar voor zijn, dit vertaalt zich soms in weerstand.

Het aan de slag gaan met veranderingen van werkprocessen en samenwerking kan heel leerzaam en waardevol zijn. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de beoordeling van initiatieven in de fysieke leefomgeving. Alle gemeenten zoeken op dit moment naar een nieuwe of vernieuwde manier om initiatieven snel, integraal en samen met belanghebbenden op te pakken. Landelijk heeft men hiervoor de term ‘Omgevingstafel’ gekozen.  Belangrijkste bij het herinrichten van het proces is dat beide genoemde doelgroepen de ruimte krijgen om hun draai te vinden binnen de nieuwe werkwijze.

Kortom het advies luidt: Ga aan de slag! Alleen door het te doen, kun je het leren.

“Met Ruimtemeesters op inhoud en Meerkat voor het veranderproces, komt de juiste flow op gang om binnen de organisatie een nieuw vergunningverleningsproces door te voeren”  (Thomas van Walchren, Gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Vanuit de verschillende experimenten die wij als Meerkat samen met Ruimtemeesters(https://ruimtemeesters.nl/) begeleiden delen wij graag een aantal inzichten die kunnen helpen bij het inrichten van het “Omgevingstafel”-proces. Deze inzichten bekijken het vraagstuk vanuit 3 verschillende oogpunten: organisatie, procedures en relatie.

Organisatie: Zorg dat er voldoende tijd/uren vrijgemaakt worden en geef elkaar vertrouwen zodat mensen ook echt hun aandacht er naar toe kunnen brengen. Is dit er niet, dan is het gedoemd te mislukken en blijft tijd een splijtzwam onder de goede bedoelingen.

Procedure: Geef duidelijkheid! Met name over manier van gespreksvoering en besluitvorming. Meer mensen aan de tafel maakt besluitvorming integraler maar niet altijd makkelijker. Belangrijk dus om hier extra goed over na te denken.

Relatie: Geef elkaar en de initiatiefnemer een plek aan tafel. Integraal werken vereist met name goede luistervaardigheden. Met alleen je eigen standpunt naar voren brengen ben je er niet. De ander, zowel je collega als de initiatiefnemer moet ook een plek krijgen in je eigen verhaal.

Kortom: als een gemeente met haar partners een ‘Omgevingstafel’  in kan richten waar we elkaar tijd, vertrouwen, duidelijkheid, zeggenschap, plaats, respect en rust geven dan komen we tot mooie, nieuwe, initiatieven in de fysieke leefomgeving.

Wil je aan de slag met de Omgevingstafel? We gaan graag vrijblijvend eens het gesprek met je aan. Neem voor een afspraak contact op met info@meerkat.eu of bel gewoon even naar 040-3400101


Plaats een reactie